Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez Administratora danych osobowych, czyli: Słowo Niezależne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-056, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246403, kapitał zakładowy 247 000 zł w całości wpłacony, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252351210, REGON: 140377118.

 

Administrator określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników ALBICLA- czyli każdej osoby, która założyła Konto w systemie ALBICLA. Dane te będą przetwarzane przez Administratora danych określonego w niniejszej polityce prywatności.

Dbamy o przekazane nam dane osobowe i zapewniamy, że są one u nas odpowiednio zabezpieczone. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych i korzystania przez nas z technologii mających na celu usprawnienie naszych działań.

 

Chcemy wskazać, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo:

·         do dostępu do treści swoich danych,

·         do przenoszenia danych,

·         do poprawiania danych,

·         do sprostowania danych,

·         do żądania usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,

·         do żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,

·         do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

·         do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych,

·         do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Informujemy, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego- mogą Państwo skorzystać z tego prawa w każdym czasie, jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane z naruszeniem prawa).

 

Poniżej opisaliśmy zasady, zakres i Państwa prawa w odniesieniu do każdego celu ich zbierania.

Korzystanie z ALBICLA

Aby korzystać z ALBICLA konieczne jest założenie Konta. Oznacza to, że w ramach ALBICLA przetwarzane są dane osobowe użytkownika w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z ALBICLA.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z opcji podwójnego uwierzytelnienia, w celu świadczenia tej usługi będziemy przetwarzali także numer telefonu Użytkownika.

Dodatkowo Użytkownicy mogą w ramach Konta umieszczać dodatkowe dane, takie jak: np., zdjęcia zawierające wizerunek, informacje dodatkowe.

Przekazane dane będziemy przetwarzać w podstawowym celu- zapewnienie funkcjonowania ALBICLA, w celach statystycznych i archiwalnych. Dane Usługodawców mogą być także przetwarzane w celach księgowych, jeżeli Użytkownicy korzystają z usług odpłatnych.

Z uwagi na fakt, że funkcjonowanie ALBICLA opiera się na kontakcie z innymi Użytkownikami dane osobowe z ALBICLA mogą być przetwarzane także przez te podmioty. W takim wypadku Administrator nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie i wykorzystanie tych danych przez te podmioty.

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem Konta będą przetwarzane przez okres prowadzenia Konta i dodatkowo przez okres 2 lat po jego usunięciu. Każdy Użytkownik może w każdym momencie usunąć swoje dane osobowe poprzez usunięcie Konta Użytkownika (korzystając z tej opcji w ramach swojego konta). Po usunięciu Konta Użytkownika Administrator może przetwarzać dane osobowe z Konta Użytkownika przez okres 2 lat w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W stosunku do danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzenia Konta każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do: sprostowania danych (najlepiej dokonać tego w ramach Konta Użytkownika korzystając z opcji edycji), usunięcia danych (Użytkownik może dokonać tego samemu w ramach Konta Użytkownika).

Użytkownik może także skierować swoje żądania do Administratora danych korzystając z danych kontaktowych w ALBICLA.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, Użytkownikowi w każdym momencie przysługuje prawo do jej wycofania.

Ponadto, po upływie terminu przedawnienia roszczeń każdy Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy.

 

Kontakt:

Kontaktując się z nami przy użyciu formularza kontaktowego, wiadomości mailowej lub telefonicznie przekazują Państwo nam swoje dane osobowe. W zależności od formy nawiązanego kontaktu możemy przetwarzać dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail.

W każdym wypadku przetwarzamy jedynie te dane, które otrzymaliśmy od Państwa.

Przekazane lub pozyskane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub rozpatrzenie reklamacji, lub wniosku.

Podanie danych przez Państwo jest dobrowolne jednak niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

Treść korespondencji (w której to zawarte są Państwa dane osobowe) będzie przez nas przechowywana przez okres 3 lat od końca roku, w którym to kontakt został zainicjowany. Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie dłuższy jeśli zainicjowany kontakt skutkował zawarciem umowy lub był związany z złożeniem reklamacji. W takim wypadku okres przetwarzania danych z kontaktu ulegnie przedłużeniu o czas wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy lub złożonej reklamacji.

 

Odwiedziny ALBICLA

Nasz serwis wykorzystuje (jak również zbiera) informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Jeżeli nie skontaktowali się Państwo z nami, a jedynie przeglądają zasoby ALBICLA to nie uzyskujemy dostępu do Państwa danych osobowych.

Wejście na ALBICLA i późniejsze poruszanie się po ALBICLA wiąże się z przesyłaniem przez urządzenie, z którego Państwo korzystacie zapytań do serwera na którym przechowywana jest ALBICLA. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m. in.: adres IP, datę i czas serwera, dane przeglądarki internetowej, na której zostały otwarte zasoby ALBICLA.

Dane zapisane w logach serwera nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy przy rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem ALBICLA. Dostęp do tych danych mają jedynie osoby administrujące serwer.

Dane osób odwiedzających ALBICLA nie pozwalają na identyfikację. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Sekcji Cookies i inne technologie

 

Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

 

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych m.in. następującym podmiotom:

 

·         OVH sp. z o.o. ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

·         Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usługi Google Analitics

·         GEMIUS S A (KRS: 0000041076, NIP: 5272241358, REGON: 016034848)- w celu analizy zachowań Użytkowników i dokonywania ulepszeń serwisu

·         innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych i Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Ekonomicznego tylko w przypadku, gdy odbiorca tych danych wykazał, że w odpowiedni sposób zabezpiecza przekazywane dane. Dotyczy to korzystania przez nas z usługi Google (więcej o tym w Sekcji Cookies i inne technologie).

 

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu (tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych).

Jak już wspomnieliśmy w stosunku do przetwarzanych danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Mogą Państwo także wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnąć zgodę (wyrażoną poprzez zainicjowanie kontaktu lub wyrażoną w momencie zakładania Konta lub po założeniu Konta) na przetwarzanie danych osobowych.

Z praw tych mogą Państwo korzystać kierując odpowiedni wniosek do Administratora danych.

W przypadku skorzystania z przysługujących Państwu praw otrzymają Państwo potwierdzenie wykonania czynności wskazanych w zgłoszeniu lub informację o niemożności wykonania tych czynności z uwagi na uzasadniony interes, np. obronę przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

W każdym wypadku mogą Państwo wnieść skargę na naszą firmę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. W wielu przypadkach przed podjęciem działania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych wymagane jest wcześniejsze wystosowanie żądania do podmiotu, którego ma dotyczyć skarga. Dlatego też w przypadku zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas zalecamy wcześniejsze zwrócenie się do nas z żądaniem.

Odpowiednio zabezpieczamy dane osobowe będące w naszej pieczy. Więcej informacji dotyczących stosowanych środków bezpieczeństwa danych znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności w sekcji Zabezpieczenia.

 

Cookies i inne technologie

ALBICLA wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów ALBICLA Technologie te zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na Państwa urządzeniu- nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z Państwa urządzeniem. ALBICLA wykorzystuje cookies w celach statystycznych, analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ALBICLA.

W zakresie uzyskiwania danych statystycznych i analitycznych dotyczących odwiedzin ALBICLA korzystamy z usługi firmy Google LLC w postaci Google Analitics. 

Z uwagi na fakt, że firma Google LLC ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych może dojść do przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Ekonomiczny. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez firmę Google LCC znajdą Państwo w Polityce prywatności tej firmy https://www.google.pl/intl/pl/policies.

Korzystamy także z narzędzi dostarczanych przez GEMIUS S A (KRS: 0000041076, NIP: 5272241358, REGON: 016034848).  W oparciu o to możemy ulepszać nasz serwis, aby korzystanie z ALBICLA dostarczało jak najlepszych wrażeń.

Informacje zbierane w ramach plików cookies są anonimowe, co oznacza, że nie posiadamy informacji łączących konkretną osobę z jej działaniami w obrębie naszej strony internetowej.

Mają Państwo możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki są dostępne w jej menu lub na stronie producenta. Wyłączenie funkcji cookies w przeglądarce nie pozbawi Państwa dostępu do zasobów ALBICLA jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niej.

Możecie Państwo usunąć pliki cookies po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystacie.

Więcej o plikach cookies przeczytasz m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 

Zabezpieczenia 
Cały system ALBICLA, skrzynki poczty mailowej, a także wszystkie urządzenia z których korzystamy prowadząc naszą firmę zaopatrzone są w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Państwo zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę zostało w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

 

Kontakt 
Osoby, które mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych przez naszą firmę, czy też chcą skorzystać z przysługujących praw proszone są o kontakt mailowy lub listowny. Dane kontaktowe są udostępnione w ALBICLA.