Kontakt

 

Kontakt:

kontakt@albicla.com

Adres do korespondencji:

Słowo Niezależne sp. z o.o.
Albicla.com
Ul. Filtrowa 63/43
02-056 Warszawa

Pomoc techniczna:

pomoc@albicla.com

Kontakt do administratora danych osobowych:

prywatnosc@albicla.com

Właściciel:

Słowo Niezależne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-056; ul. Filtrowa 63/43, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246403, NIP 525-235-12-10, REGON 140377118.